Početna

O nama

Usluge

Angažiranje

Propisi

Cjenik

Kontakt

English

Admin
Cjenik

 Cijena standardne detektivske usluge iznos 200,00 kuna / sat, te se na navedenu cijenu obračunava PDV. U cijenu nisu uračunati troškovi koji se obračunavaju u stvarnom iznosu.

Troškovi podrazumijevaju cijenu korištenja vozila (3,00 kn/km) za udaljenosti veće od 30 km od sjedišta agencije, cestarine, takse, smještaj, dnevnice, telekomunikacijske i poštanske usluge, stručna mišljenja, nagrade građanima za pružene informacije i dr.

U slučaju nestandardnih zahtjeva, cijena se formira prema opsegu posla.