Početna

O nama

Usluge

Angažiranje

Propisi

Cjenik

Kontakt

English

Admin
Zakon o privatnim detektivima
Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova
Zakon o zaštiti osobnih podataka
Propisi

 

Ovdje se nalaze neki od najvažnijih propisa koji reguliraju rad privatnih detektiva.
 
Radi bolje preglednosti, tekstovi propisa su usklađeni sa naknadno donesenim izmjenama i dopunama.