Početna

O nama

Usluge

Angažiranje

Propisi

Cjenik

Kontakt

English

Admin
Angažiranje

Za angažiranje detektivske agencije i privatnog detektiva, prema trenutno važećim zakonskim propisima, potrebno je slijedeće:

  • stranka s agencijom sklapa ugovor o obavljanju detektivskih poslova
  • stranka detektivskoj agenciji izdaje posebnu punomoć koja mora sadržavati predmet ugovora

Detektivski poslovi smiju se obavljati samo na temelju ugovora i posebne punomoći stranke.